Category Archives: Uncategorized

Excercises 10, 11

Ex. 10
1.We always drink tea in the morning.

2.Jim plays games every day.

3.Mary reads English books.

4.I watch TV every evening.

5.They often write  tests.

 

Ex.11

1. They go to the cinema every Sunday.

Do they go to the cinema every Sunday?

2.She eats ice-cream in summer.

Does she eat ice-cream in summer?

3.The boys play football in the yard.

Do the boys play football in the yard?

4.The children have got five lessons at school.

Have the children got five lessons at school?

5.Jane usually goes to bed at 10 o’clock.

Does Jane usually go to bed at 10 o’clock?Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն–մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ։

Սաղարթ–սաղարթ սարսելով,
Ոսկի տերև դարսելով
Աշուն քնավ։

Առաջադրանքներ

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը՝ առանձնացնելով անծանոթ բառերը:
սարսել-սասանել, շարժել, ցնցել
դարսել-դասավորել, շարել

2. Բացատրի՛ր բառերը

ծնավ-ծնեց

սնավ-սնեց

քնավ-քնեց

3.Նկարի՛ր քեզ դուր եկած հատվածը։
Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։

Այստեղ ասվում է, որ ծառերը մրգերով լի են, և մարդիկ տանում են մրգերը մառան որպես պաշար ձմռան համար։

4․ Բացատրի՛ր ոսկի տերև բառակապակցությունը և գործածի՛ր նախադասության մեջ։
Ոսկի տերև նշանակում է ոսկեգույն տերև։
Ոսկի տերևները պարելով իջնում են ցած և ստեղծում ոսկեգույն գորգ։

5. Կադա՛ ընդգծված բառերը և փորձի՛ր բառազույգեր կազմել։

Օրինակ՝ սարսել-դարսել
միրգ-գիրկ, սնավ-ծնավ, փչել-ճչել, տարափ-տարան։

6. Բանաստեղծության պատկերներին համապատասխան ֆոտոշարք պատրաստի՛ր։

Տե՛ս օրինակը

Ներկայացնում է Դավիթ Հարությունյանը

6. Ձայնագրիր բանաստեղծության ընթերցումդ, ֆոտոշարքի կամ նկարաշարի համադրությամբ տեսանյութ պատրաստի՛ր:Մատեմաթիկա 81, 82, առաջադրանքներ

ա      2324                 6540      բ           8452        1180           գ  2500      1200
x72                 x840                   x62             x340              x 160       x320
________         _______          _________       _______    _________  _______
4648              261600               16904            4720           15600        1600

+16268              +52320            +50412           +3540          +1100       +4200
________        __________     __________   __________   _________ ________
167328               5493600          66424             40120             5800       5800

 

 

Հաշվի՜ր  արտահայտության  արժեքը,եթե a=3400:

2458.(a-3339)=149938

3400-3339=61

61.2458=149938

 

1647.(a-3400)=0

3400-3400=0

1647×0=02

 

5642.(a-3352)=270816

3400-3352=48

48×5642=270816

 

 

9999:(a-3399)=

3400-3399=1

9999:1=9999

 

 Քարերի սիմֆոնյաի միասին

Սիմֆոնիան ներկայանում է հսկա հնգանկյուն և վեցանկյուն բազալտե սյուներով (մոտ 50մ բարձրության), որոնք զարմանալի սիմետրիկության պատճառով ձեռագործ են թվում։ Բնության կողմից կերտված, գետի վրա կախված այդ սյուների շարանը հիշեցնում է երաժշտական գործիք՝ «Բազալտե երգեհոն»։ Կիրճով հոսում է Ազատ գետը, լրացնելով քարե շքեղությունը ջրի աղմուկով։Ւմ ստեղծագործական հմտությունները

1.Ես  կարողանում   եմ  կարդալ։

2.Կարողանում  եմ  հեքիաթը   պատմել։

3.Կարողանում  եմ  օգտագործել  ռոդարիական հնարքներ։

4.Ես  կարողանում  եմ  շրջել  հեքիաթը  և  նոր  վերջաբան   հորինել։

5. Կարողանում  եմ  տարբերել գոյական,  բայ,  ածական,  հոմանիշ,  հականիշ ցույց  տվող  բառերը։

 

 Խնդրագիրք

Խնդրագիրք from ssuser715a72


Ճամբարային թարս օրԽնդրագիրք

Աննան ուներ 15 մատիտ, Գագիկն ուներ 27 մատիտ, իսկ Անին ուներ 13 -ը։ Քանի՞ մատիտ կունենա Աննան, ե թե Գագիկը և Անին նրան տան համար 5-ական մատիտ։

 

Տոնածառի վրա կա 20 դեղին և 12 կարմիր, իսկ տուփի մեջ կա 35կանաչ խաղալիք։ Կոտրվեց 4 կարմիր, 3 դեղին և 22 կանաչ խաղալիք ։ Ընդհանուր քանի՞ խաղալիք մնաց։

 

Լուծի՛ր ռեբուսը

 

Տիգրանը գնեց 3կգ բանան և 6 կգ խնձոր։ Վճարեց 2400 դրամ։ Ի՞նչ արժե 1 կգ բանանը, եթե 1կգ խնձորն արժե 150դրամ։

 

Արամը ընկել է 32 մետր բարձրության պատի մյուս կողմը և չի կարողանում դուրս գալ։ Ն ա 1 օրում բարձրանում է 3 մետր և ընկնում 2 մետր ։ քանի՞ օրից նա դուրս կգա։

 

Արսենը ուզում էր իրեն գնել ավտոմեքենա։Ավտոմեքենան արժեր 20.000դոլլար։ Մեկ ամսում նա աշխատում է 500դոլլար։ Քանի՞ տարի պետք է աշխատի Արսենը։

 

Եվրատեսիլը անցնելու համար պետք է 500միավոր։Բրիտանիան վաստակել է 468 միավոր, Հայաստանը վաստակել է 488, իսկ Ռուսաստանը՝ 439։ Նրանց տվեցին էլի 12 միավոր։ Ո՞ր երկիրը հաղթեց Եվրատեսիլում։

 

Անին ուներ 5000դրամ։ Նա խանութից գնեց 6 մատնաքաշ, որն արժեր 250 դրամ։ Ինչքա՞ն գումար մնաց Անիի մոտ։

 

Գևորգը և Արան միասին ունեն 1100 դրամ։ Արան Գևորգից 150դրամով ավելի շատ ունի։ որքան գումար ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։

 

Լուծիր լաբիրինթը

 

Ֆուտբոլի խաղը սկսվեց 09-ին։ 30։ Ընդմիջումը տևեց 15րոպե։ Խ աղը ավարտվեց ժամը 12։15։ որքան տևեց խաղը։

Հայկն իր ձմերուկի համար վճարեց 300 դրամ։Ինչքա՞ն վճարեց Աշոտը իր ձմերուկի համար ,եթե նրա ձմերուկը 2 անգամ ավել էր կշռում։

Աշոտը գնեց 5 կգ խնձոր և վճարեց 1000 դրամ ։Ինչքա՞ն պետք է վճարի Արամը, եթե գնելու է 10 կգ խնձոր։

 

Ձին տեղափոխում է 10կգ ածուխ, իսկ պոնին՝ 10կգ բամբակ։ Ո՞ւմ բեռնում է ավելի ծանր։

 

Ավտոմեքենայի այս անիվը չի պտտվում ընթացքի ժամանակ։

 

Քայլում էին երկու մայր և երկու դուստր։ Նրանք գտան 3 խնձոր բաժանեցին և միմյանց միջեւ։ Ամենը ստացավ մեկ խնձոր։ այդ ինչպես։

 

Ի՞նչն է ատամներով հասնում ծոծրակին։

 

 

 

 Մարդն ու ծառերը

 

Միչքավորմարդձմռանըգնացայգի՝պտուղքաղելու: Եվտեսնելով, որ

ծառերը փայտացածեն, սկսեցթշնամանալ, տրտնջալ, հարվածելու

ասել նրանց. 

— Ինչո՞ւպտուղչունեք, որուտեմուկշտանամ— ուսկսեցավելիչարանալ։ 

Եվծառերիցմեկըքաղցրությամբուհամոզողխոսքովասաց։ 

— Մի՛տրտմիր, ո՜վմարդ, ևիզուրմի՛բամբասիր, որովհետև, սխալվումես։Թեպետ կարիքավոր, բայցինչո՞ւչգիտես, որձմռանըհանգստանումենքևզորացնումմեր արմատները, որպեսզիկարողանանքգարնանը

ծաղկել ամռանըսնունդտալպտղին ևաշնանըհասնելուկերակրել: 

Ինչո՞ւչեկարայնժամանակ, երբմարդ, անասունու գազանվայելումէինմերպտուղները։Այժմգնաևվերադառնալովհարմարժամանակ, կերոր-չափկկամենաս։ 

Եվգնացմարդըայդխոսքիհույսով։ 

 

Մարդիկ ,  եթե ժամանակին չեն խնամում ծառերը, իրավունք չունեն պահանջել,որ ծառն իրենց բարիք տա։ Նույնն էլ մարդկանց հետ է, երբ փոխադարձ խնամք ու հոգատարություն չես տալիս դիմացինիդ, իրավունք չունես նույնը պահանջել։ 

 

 Ես՝ որպես ռադիոի պատասխանատու

Իմ համար  ոչ մի  դժվարություն չկա ռադիո անելու  մեջ,  բայց  մեկ- մեկ դժվար է այնպես խոսել  որ ռադիոյում ծիծաղալու չլինի։  Եվ ես սիրում եմ ինչ -որ մարդու հետ  ռադիո անել ՝ հարցազրույց վարել օրինակ՝ իմ մայրիկի հետ  և իմ ընկերների հետ։Next page →