«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ

Կրթահամալիրի տոնի նախագիծ (Սեբաստացու օրեր. )
Ժամանակահատվածը`
Մասնակիցներ — Հարավային դպրոց, 4-5 րդ դասարաններ

Օգտագործվող միջոցները
   Թվային գործիք : 

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Տրված թեմայով նյութերի ձևավորում:
Բանավոր հաշվումների կատարում և պատկերացում
Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում:
Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Նախապես ձեռքի տակ ունենալ վերջին 5 տարիների սովորողների տվյալները , համեմատել ամեն տարվա սովորողների թվաքանակները , դասավորել ըստ տարիների՝ աճման կարգով:

Ամփոփում

Աշխատանքները ավարտելուց հետո, կազմել դիագրամներ, ըստ տարիների և ըստ դասարանների: Աշխատանքները  ամփոփել բլոգում:

 

Հարավային դպրոցում սովորում են․ 

 Տարի Արաջին դս․ Երկրորդ դս․ Երորդ դս․ Չորորդ դս․ Հինգերորդ դս․
2020տ․ 52սովորող 66սովորող 41 սովորող 48 սովորող 45 սովորող
2021տ․ 77 սովորող 73 սովորող 68սովորող 44սովորող 44սովորող
2022տ․ 46սովորող 92 սովորող 71սովորող 70 սովորող 42 սովորող

 

 

 

Հարիսաի մասին

Ցորենի ձավարը և հավի, ոչխարի կամ տավարի միսը ջրով եփում են՝ փայտե թիակով հարելով մինչև մածուցիկ զանգված դառնալը։ Ուտելիս վրան լցնում են հալած յուղ (երբեմն՝ նաև համեմունք)։ Հնում համարվել է ծիսական և տոնական կերակուր։ Պատրաստել են հանդիսավոր օրերին (հարսանիք, ժողովրդական տոներ և այլն)։ Կճուճի մեջ թոնրում ողջ գիշեր եփելուց հետո կերել են մեծ մասամբ կիրակի առավոտյան։ Համարվում է Հայաստանի ազգային ճաշատեսակը։

Երբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Խոր վիրապից դուրս գալով, գալիս է Վաղարշապատ, վաթսուն օր շարունակ քարոզ է կարդում տեղի հեթանոս հայերին, որոնք հետաքրքրությամբ լսում են նրան։ Աղքատներին ճաշ տալու համար նա հրամայում է գյուղացիներին շատ յուղ ու ոչխար բերել։ Երբ բերում են յուղն ու ոչխարը, Լուսավորիչը մորթել է տալիս ոչխարները. մեծ-մեծ կաթսաներ են դնում կրակների վրա, միսը լցնում մեջը և կորկոտն (ձավարը) էլ վրան։ Այնուհետև նա հրամայում է հաստաբազուկ կտրիճներին՝ խառնել կաթսայում եղած միսը, ասելով՝ հարեք զսա։ Այդտեղից էլ կերակուրի անունը մնում է հարիսա։

Հարիսան Մուսալեռցիների համար պատմական անցյալ և խորհուրդ ունի։ Մուսա լեռան հերոսամարտի ընթացքում, պաշարված Մուսալեռցիները ցորեն ու այծի միս են ունեցել ու դրանով են սարքել ապուրը։ Հարիսան եղել է նրանց սննդի միակ աղբյուրը ու կենսական նշանակություն է ունեցել նրանց գոյատևման համար։

Моя школа

Homework

Ex. 3, p. 39

1. I’m reading a book.
I’m not reading a book.
2. Bill is playing a computer game.
Bill is not playing a computer game.
3. The boy is running.
The boy is not running.
4. Your dad is driving his car.
Your dad is not driving his car.
5. We’re watching TV.
We’re not watching TV.
6. The boys are writing in their notebooks.
The boys are not writing in their notebooks.
7. It’s snowing now.
It’s not snowing now.
8. Helen is laughing at the moment.
Helen is not laughing at the moment.

 

Ex. 4, p. 39

1. Grandpa is sleeping.
4. Fatimah is listening to music.
5. Anna and Jose’ are cooking.
2. Sally is crying.
6. Jane and Nora are dancing.
3. Father is digging in the garden.

 

Ex. 5, p. 40

1. He’s playing the violin.
2. We’re going to school.
3. They aren’t playing in the park.
4. You aren’t listening to me.
5. He is playing the guitar.
6. He isn’t sleeping.

Մաթեմատիկա

Պատասխանի հարցերին։

Քանի միավոր է պաուրնակում 3458 թիվը։4

Քանի հարուրյակ է պաուրնակում 26452 թիվը։4

Քանի հարուրյրակ է պաուրնակում 26452 հարյուրրակների կարգում։1

Քանի կարգային միավոր կա 34698  թվի 4-որդ կարգում։4

Մայրենի

Կետադրի’ր տեքստը:

Հորթը և ոզնին

Մի օր կանաչ դաշտում հանդիպեցին հորթն ու ոզնին։

Երբ չալ հորթը լիզեց ոզնուն, փուշը ծակեց հորթի լեզուն։

Այն ժամանակ ոզնին նրանց ասաց․

-Ինչ պատահի՝ մի՛ տար բերանդ։

Անվանի՛ր մեկ բառով։

Թռչունների խումբ-երամ

ձիերի խումբ-երամակ

միասին նույն օրը ծնված-Երկվորյակ

և՛ ջրում, և՛ ցամաքում ապրող-երկկենցաղ

ցողը ցուրտ ժամանակ-եղյամ

Կարդալու սրահ-ընթերցասրահ

երեկոյան ճաշ-ընթրիք

հատ-հատ ընտրված-հատըտնտիր

արգելք ոտքի տակ-արգելակ

բարակ ճյուղ, շիվ-ոստ

Գտի՛ր առաջին սյունակում գրված բառերի բացատրությունը և համարակալի՛ր հոմանիշ զույգերը։

1․Երփներանգ                                        4․ուժգին ցանկություն

2․արփի                                                 1․տարբեր գույների

3․բորբ                                                   3․շատ տաք, ջերմ

4․փափագ                                              7.նեխել, փչանալ

5․շամփուր                                             6.շփանալ, երես առնել

6.հղփանալ                                            5․խորովածի շիշ

7.բորբոսնել                                           2․ ցերեկային լուսատու

Լրացրո’ւ բաց թողնված տառերը և վերնագի’ր: Տեքստից դո’ւրս գրիր այն բառերը, որոնց կարող ես հոմանիշներ կամ հականիշներ գրել:

                                               Եղնիկը

Կեսօր էր: Եղնիկը մի քիչ զմրուխտ խոտ անուշ արեց, լողաց սառնորակ գետակում, ապա մտավ անտառ: Պառկեց զովասուն ծառերի ստվերում: Անտառի անդորրությունը ձանձրացրեց նրան: Հասակակից մեկը չկար, որ հետը խաղար և օգներ փարատելու։

Հանկարծ արևի մի շող թափանցեց հովից օրորվող ծառերի արանքից: Եղնիկը ոստեց տեղից և փորձեց բռնել շողիկը: Բայց նա փախավ, և եղնիկը չկարողացավ որսալ նրան:

Եղնիկը թռչկոտում էր արևազօծ դաշտում, փորձում էր բռնել շողը: Իսկ շողն իր հերթին մերթ հպվում էր եղնիկին, մերթ արագորեն անհետանում:

Այսպես ամեն միջօրեի շողիկը գալիս և խաղում էր մատղաշ եղնիկի հետ:

Կեսօր-ցերեկ
անդորրություն-խաղաղություն
օգնել-կարեկցել
արև-արփի, արեգակ
ոստել-ցատկել
հպվել-դիպչել
արագ-դանդաղ
անհետանալ-հայտնվել

Read more: Մայրենի

Homework

Ex. 2, p. 39

1. Jenny is helping her mum now.
2. You are visiting your grandma at the moment.
3. The girls are having breakfast at present.
4. My dad is sleeping on the sofa.
5. We are walking to school now.
6. I am doing my homework.
7. It is raining today.
8. Our mum is cooking dinner.
9. The birds are singing.
10. My friends are playing tennis at the moment.

 

1. Liza is drinking an orange juice now.
2. I am playing football with my friend at the moment.
3. They are doing their lessons now.
4. Bob is riding a bicycle at present.
5. The children are dancing and singing now.
6. The baby is sleeping in the bedroom now.

Առաջադրանք 206

Երեխաների  անունները պետք  է գրել նրանց տարիքների նվազման կարգով։

ա․ Աշոտը մեծ է Բաբկենից, սակայն փոքր է Երեմից։
Զավենը փոքր է և՛ Երեմից, և՛ Բաբկենից։
Պատ․՝ Երեմ, Աշոտ, Բաբկեն, Զավեն։

բ․ Կարենը փոքր է Գագիկից, սակայն մեծ է Պարույրից։
Արան փոքր է Պետիկից, սակայն մեծ է Հայկից։
Պատ․՝ Գագիկ, Կարեն, Պարույր։
Պետիկ, Արա, Հայկ։

գ․ Երեմը մեծ է և՛ Աշոտից, և՛ Հայկից։ Մայիսը փոքր է Աշոտից, սակայն մեծ է Հայկից։ Բաբկենը փոքր է Աշոտից, սակայն մեծ է Մայիսից։
Պատ․՝ Երեմ, Աշոտ, Բաբկեն, Մայիս, Հայկ։

 

 

 

 

Իմ դպրոցի հրաշալիքները

Իմ դպրոցում կան  շատ  հրաշալիքներ օրինակ մեր ֆուտբոլի դաշտը ու մենք ունենք լողավազան   և մենք ունենք  ընտրության գործունեություն և Ամառային ձմերային ճամբարներ և  տարբերություններից կնշեմ որ մենք հաճախ  ենք գնում ճամփորդության աշխատում ենք համակարքիչներով  ազատ  ժամերին խաղում ենք խաղեր  որինակ դրոշակ անուն գոռոցի մենք  ունենք տարբեր համալիրներ  օրինակ հարավային հյուսիսային արեվելյան և մայր դպրոց, մենք ամեն ուրբաթ կնումենք մարմարյա սրահ և երգում կոմիտասի երգերը։

 

Առաջադրանքներ

Նախադասության մեջ ստորակետն այնպես դիր, որ ամեն անգամ նախադասության իմաստը փոխվի։

Աղջիկը հեքիաթ է կարդում եղբոր համար, չի նվագում։
Աղջիկը հեքիաթ է կարդում, եղբոր համար չի նվագում։

Ուզում եմ գնդակ խաղալ քույրիկիս հետ, տանը մնալ չեմ ուզում։
Ուզում եմ գնդակ խաղալ, քույրիկիս հետ տանը մնալ չեմ ուզում։

Գտի՛ր թաքնված բառը և գրի՛ր նրա մեջ կատարված փոփոխությունը։

երկրագունդ-երկիր+ա+գունդ
գնդաձև-գունդ+ա+ձև
աղջնակ-աղջիկ+ն+ակ
լրջախոհ-լուրջ+ա+խոհուն

 

Մեկ բառով գրի՛ր

ձյունով պատված-ձյունապատ

շատ խոսող-շատախոս

աստղերով զարդարված-աստղազարդ

արագ վազող-արագավազ

վարդի գույն ունեցող-վարդագույն

բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ

Բառակապակցություններն ի՞նչ հարցին պատասխանող բառերով լրացրո՛ւ։

Աստղերի նման փայլուն-ադամանդ

արևի նման տաք-կրակ

ձյան նման սառը-սառույց

ժայռի պես ամուր-քար

ծաղկի պես քնքուշ-մայրիկ

ջրի պես հոսող-գետ