Category Archives: Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ 83, 84

83․ Դի՛ր փակագծերն այնպես,որ հավասարությունը դառնա ճշմարիտ․

ա․ (610+300)-(120-20)=810
610-(300-100):20=600
բ․ 600-(600-500).5=100
600-(300-(500:5))=400

 

84․ Արտահայտի՛ր

ա․ գրամներով

5կգ=5000գ
7կգ 250գ=7250գ
5ց=500000գ
5ց 12կգ 60գ=512060գ

բ․ ցենտներներով

5տ=50ց
12տ 7ց=127ց

գ․Կիլոգրամներով

12տ=12000կգ
22տ 5ց=22500կգ
4տ 5ց 62կգ=4562կգ

 

 Մատեմաթիկա 81, 82, առաջադրանքներ

ա      2324                 6540      բ           8452        1180           գ  2500      1200
x72                 x840                   x62             x340              x 160       x320
________         _______          _________       _______    _________  _______
4648              261600               16904            4720           15600        1600

+16268              +52320            +50412           +3540          +1100       +4200
________        __________     __________   __________   _________ ________
167328               5493600          66424             40120             5800       5800

 

 

Հաշվի՜ր  արտահայտության  արժեքը,եթե a=3400:

2458.(a-3339)=149938

3400-3339=61

61.2458=149938

 

1647.(a-3400)=0

3400-3400=0

1647×0=02

 

5642.(a-3352)=270816

3400-3352=48

48×5642=270816

 

 

9999:(a-3399)=

3400-3399=1

9999:1=9999

 

 Առաջադրանքներ 69, 70

69․ Գրքի և գրիչի գների  տարբերությունը 270 դրամ է։ Որքա՞ն արժե գիրքը, եթե գրիչն արժե 30 դրամ։

Լուծում

270+30=300

Պատ․՝ 300 դրամ։

70․ Հայկը մայրիկին հարցրեց, թե որքան է վճարել գրքի և որքան գրիչի համար, մայրիկը պատասխանեց, որ դրանց գների տարբերությունը 270 դրամ է, և գրքի համար վճարել է 300դրամ։ Հայկն ասաց, որ հնարավոր չէ այդ տվյալներով որոշել գրիչի գինը։ Երբ մայրիկն ավելացրեց, որ գրիչի գումարը կբավարարի այդ գրքից ևս մեկը գնելու համար, Հայկը անմիջապես իմացավ գրիչի գինը։ Որքա՞ն արժեր գրիչը։

Լուծում

1․ 300-270=30

2. 300+30=330                  Պատ․՝ 330 դրամ։Առաջադրանքներ 61, 62, 63

62. Կազմի՛ր արտահայտություն և հաշվի՛ր՝

ա)+ 5246     4221:7=603
847

6093

345.7-3535:7=1910
.345          3535:7=505
7

2415

-2՝415
505

1910

բ) -4՝5՝2՝1             .3214

789                    7

3732            22498

2405։5+216.80=17761
2405:5=481      .216
80

17280
+17280
481

17761

 

63.Արտահայտի՛ր նշված միավորներով՝

ա) 5ր 40վ=340վ

7ժ 18ր=438ր

5օր 18ժ=138ժ

7տարի 11ամիս=95ամիս

10դար 54տարի=1054տարի

բ) 7ր 14վ=434վ

8ժ 35ր=515ր

6օր 12ժ=156ժ

9տարի 10ամիս=118ամիս

12դար 64տարի=1264տարի

 

61. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը, եթե a=525

a.4-2640:3=1220
.525    2640:3=880

4

2100

-2՝1՝00

880

1220

a։3+a.5-2800=0
525:3=175

.525     + 2625

5          175

2625         2800

2800-2800=0

բ) 7.a-4068:9=3223
.525   4068:9=452

7

3675

-3675

452

3223

7.a+a:5-3780=0
.525      525:5=105

7
3675

+3675
105

3780

3780-3780=0Read more: Առաջադրանքներ 61, 62, 63Առաջադրանքներ 52, 60

ա) Մրգային աղցանի համար Սոնան օգտագործեց խնձոր,տանձ և դեղձ։ Խնձորը 320 գ-ով ավելի էր դեղձից։ Տանձը 120գ-ով քիչ էր դեղձից ։ Հաշվի՛ր,  թե որքան միրգ օգտագործեց Սոնան՝ գիտենալով, որ դեղձը 600գ է։

Լուծում

1) 600+320=920

2) 600-120=480

3) 920+480+600=2000

Պատ.՝ 2000գ։

 

բ]Արան ունի 780 դրամ, իսկ Հայկը՝ Արայից 140 դրամով պակաս։ Կարենն ունի այնքան, որքան Հայկն ու Արան միասին։ Կարո՞ղ են նրանք միասին գնել «Հայաստանի հրաշալիքներ» գիրքը, որն արժե 2400 դրամ։

Լուծում

1) 780-140=640

2) 780+640=1420

3) 780+640+1420=2840

Պատ.՝ այո, կարող են:

 

60. Հաշվել արտահայության արժեքը

ա․ 32406-2235:5=31959

1) 2235:5=447

2) -32՝4՝0՝6

447

31959

30184-7025:5+9683=38462

1) 7025:5=1405

2)- 3՝0՝18՝4

1405

28779

3) +28779

9683

38462

42588:7-205×6+960:3=5174

1) 42588:7=6084

2) 960:3=320

3). 205         4) -6՝084    5)+ 4854

6               1230            320

1230               4854          5174

 

բ․ 2539+724×7=7607

1) .724         2)+ 2539

7               5068

5068               7607

25300-7000:8+3494=27919

1) 7000:8=875

2) -25՝3՝0՝0    3) +24425

875            3494

24425          27919

4078×7-204:6+777:3=28771

1) .4078      2) 204:6=34

7      3) 777:3=259

28546

4) -28546     5) +28512

34               259

28512            28771Տնային առաջադրանք

48

ա) միլիմետրերով

5սմ-50մմ

7մ-7000մմ

5սմ 6մմ- 56մմ

5մ 55սմ 6մմ-5556մմ

բ) սանտիմետրերով

5մ-500սմ

35դմ-350սմ

25մ 7սմ-257սմ

4մ 5դմ 6սմ-456սմ

գ) դեցիմետրերով

5մ-50դմ

3կմ-30000դմ

5կմ 2մ-50020դմ

4կմ 6մ 7դմ-40067դմ

դ) մետրերով

5կմ-5000մ

23կմ 235մ-23235մ

318կմ 16մ- 318016մ

400կմ 4մ-400004մ

 

47

ա) 2184-725+96542-7205=89696

1)- 2՝18՝4    2)+ 96542 3) -9՝6՝9՝01

725               359        7205

359            96901      89696

1000:4.80:200=100
1) 1000։4=250   3) 20000:200=100

2) •250
80

20000

215.4:20.30=1290
1) •215   2) 860։20=43
4

860

3) •43
30

1290

բ) 8592-657+124567-7025=124477
1) -8՝59՝2    2) +124567

657               7935

7935.           131502

3) -131502

7025

124477

5100:6.40:200=170
1) 5100:6=850

2) •850    3) 34000:200=170
40

34000

33600:60:70.22=176
1) 33600:60=560

2) 560:70=8

3)• 22
8

176Խնդրագիրք

Աննան ուներ 15 մատիտ, Գագիկն ուներ 27 մատիտ, իսկ Անին ուներ 13 -ը։ Քանի՞ մատիտ կունենա Աննան, ե թե Գագիկը և Անին նրան տան համար 5-ական մատիտ։

 

Տոնածառի վրա կա 20 դեղին և 12 կարմիր, իսկ տուփի մեջ կա 35կանաչ խաղալիք։ Կոտրվեց 4 կարմիր, 3 դեղին և 22 կանաչ խաղալիք ։ Ընդհանուր քանի՞ խաղալիք մնաց։

 

Լուծի՛ր ռեբուսը

 

Տիգրանը գնեց 3կգ բանան և 6 կգ խնձոր։ Վճարեց 2400 դրամ։ Ի՞նչ արժե 1 կգ բանանը, եթե 1կգ խնձորն արժե 150դրամ։

 

Արամը ընկել է 32 մետր բարձրության պատի մյուս կողմը և չի կարողանում դուրս գալ։ Ն ա 1 օրում բարձրանում է 3 մետր և ընկնում 2 մետր ։ քանի՞ օրից նա դուրս կգա։

 

Արսենը ուզում էր իրեն գնել ավտոմեքենա։Ավտոմեքենան արժեր 20.000դոլլար։ Մեկ ամսում նա աշխատում է 500դոլլար։ Քանի՞ տարի պետք է աշխատի Արսենը։

 

Եվրատեսիլը անցնելու համար պետք է 500միավոր։Բրիտանիան վաստակել է 468 միավոր, Հայաստանը վաստակել է 488, իսկ Ռուսաստանը՝ 439։ Նրանց տվեցին էլի 12 միավոր։ Ո՞ր երկիրը հաղթեց Եվրատեսիլում։

 

Անին ուներ 5000դրամ։ Նա խանութից գնեց 6 մատնաքաշ, որն արժեր 250 դրամ։ Ինչքա՞ն գումար մնաց Անիի մոտ։

 

Գևորգը և Արան միասին ունեն 1100 դրամ։ Արան Գևորգից 150դրամով ավելի շատ ունի։ որքան գումար ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։

 

Լուծիր լաբիրինթը

 

Ֆուտբոլի խաղը սկսվեց 09-ին։ 30։ Ընդմիջումը տևեց 15րոպե։ Խ աղը ավարտվեց ժամը 12։15։ որքան տևեց խաղը։

Հայկն իր ձմերուկի համար վճարեց 300 դրամ։Ինչքա՞ն վճարեց Աշոտը իր ձմերուկի համար ,եթե նրա ձմերուկը 2 անգամ ավել էր կշռում։

Աշոտը գնեց 5 կգ խնձոր և վճարեց 1000 դրամ ։Ինչքա՞ն պետք է վճարի Արամը, եթե գնելու է 10 կգ խնձոր։

 

Ձին տեղափոխում է 10կգ ածուխ, իսկ պոնին՝ 10կգ բամբակ։ Ո՞ւմ բեռնում է ավելի ծանր։

 

Ավտոմեքենայի այս անիվը չի պտտվում ընթացքի ժամանակ։

 

Քայլում էին երկու մայր և երկու դուստր։ Նրանք գտան 3 խնձոր բաժանեցին և միմյանց միջեւ։ Ամենը ստացավ մեկ խնձոր։ այդ ինչպես։

 

Ի՞նչն է ատամներով հասնում ծոծրակին։

 

 

 

 Մաթեմատիկա

1.Աստղանիշը փոխարինի՛ր այնպիսի թվով, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի։ 

 

7 74 > 764                767 < 7 7 7  

278< 279                   349 > 347 

635 > 543                 4 67 >315

7 7

 

 

 

4 > 764                767 < 7 87  

278< 279                   349 > 347 

635 > 743                  267 < 315 

 

2.Լրացրո՛ւաղյուսակը։ 

 

453 

637 

819 

760 

123 

351 

300 

78 

a +b 

 333

 988

 1119

 830

a-b 

 230

 326

 519

 682

 

 

4. Սոնան գնեց 6 լիտր կաթ, որի 1 լիտրն արժե 400 դրամ, և 10 ձու, որի 1 հատն արժե 50 դրամ: Նա վաճառողին տվեց 10.000  դրամանոց մեկ թղթադրամ: Որքա՞ն դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը նրան: 

6.400=2400

10.50=500

2400+500=2900

10000-2900=7100

 

Պատասխան՝ 7100Մաթեմատիկա

Թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրո՛ւ 30-ով։

 

34, 500, 67, 342, 20, 40,50

64  530  97  372  50  70 80

 

Թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրու 30անգամ։

2, 4, 5, 6, 30, 7, 10, 100

2.30=60 4.30=120 5.30=150 6.30=180 30.30=900 7.30=210 10.30=300 100.30=3000

Հաշվի՛ր և լրացրո՛ւ աղյուսակը։

325 – 217 =108

541 – 170 =371

723 – 387 = 336

700 – 123=577

832 – 671 =161

646 – 357 =279

 

 

 

Լուծի՛ր խնդիրը․

ա/ 100 մ լարի համար վարպետը վճարեց 500 դրամ: Այդ նույն լարից նրան պետք է ևս 10 մ: Որքա՞ն պետք է վճարի վարպետն այդ 10 մետր լարի համար:

 

 

Լուծում

500:100=5

10․5=50

 

 

 

 Untitled

Անին ուներ 540 դրամ: Կոնֆետ գնելուց հետո նրա մոտ մնաց 280 դրամ: Անին որքա՞ն վճարեց կոնֆետի համար:

Լուծում

540-280=260

 

Պատ՝,

 

 

 

 

Սիլվին  և Ինեսան խանութից գնեցին մատիտներ։ Ինեսան գնեց 8 տուփ մատիտ։ Որքա՞ն գումար պետք է վճարի Ինեսան, եթե Սիլվին 6 տուփ մատիտի համար վճարել է 420 դրամ։

8.70=560

 

Պատ՝,

 

Նայիր օրինակին և գտիր արտադրյալը. 2 ․4=8, 2․40=80, 2․400=800

3․2=6 3․20=60 3․200=600

8․4=32 8․40=320 8․400=3200

5.5 =25 5 .50=,250 5.500=2500

6 . 3=18 6.30=180 6.300=1800

Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

450:10+30.8=45+30=75.8=1200

250:10+30.4=25+30=55.4=145

6.5:10=4

830:10+40.7=83+40=123.7=861

 

480:10-80:4=48-80:4=32:4=8

4.50.2=2.200=400

 

 

 Next page →